Aktiviteter utenfor åpningstid

landing

Skien Lufthavn AS gjennomfører en prosess overfor Grenland Flyklubb, Grenland Fallskjermklubb og Russian Warbirds of Norway, angående aktiviteter ved flyplassen i tidsrom der lufttrafikktjenesten ikke er bemannet.

Skien Lufthavn AS har spesielt fokus på sikkerheten for luftfartøy, kjøretøy og personell, som rettmessig befinner seg på flyplassområdet, i tidsrom der det gjennomføres flyging og fallskjermhopping samtidig. På bakgrunn av en gjennomført risikovurdering angående landing med fallskjerm på flyplasssområdet, har Skien Lufthavn AS stilt krav om at alle aktører er utstyrt med radiosamband og informerer hverandre om planlagte og pågående aktiviteter. Dette er avgjørende for et tilfredsstillende sikkerhetsnivå, når aktivitetene utføres utenfor flyplassens åpningstid.