Angående flyrute Skien – Stavanger

rise

Skien Lufthavn AS kan bekrefte at vi bistår Danish Air Transport i arbeidet med å planlegge etablering av flyrute Skien – Stavanger. Vi er svært tilfreds med DAT’s effektive og konstruktive fremgangsmåte for å etablere et effektivt reisetilbud med høy kvalitet til bedrifter og privatkunder.