Antall passasjerer april 2011

airport

Det reiste 4156 passasjerer fra/til Skien Lufthavn, Geiteryggen i april 2011. Til sammenligning reiste det 2929 passasjerer i april 2010.

Skien Lufthavn as registrerer en markert økning i antall reisende på strekningen Skien – Bergen.