Antall passasjerer mars 2011

ad

Det reiste 4031 passasjerer fra/til Skien Lufthavn Geiteryggen i mars 2011. Til sammenligning reiste det 4327 passasjerer i mars 2010.

Skien Lufthavn as er godt fornøyd med passasjerutviklingen etter opphold i ruteflygningene tidligere i vinter.