Hvis du som passasjer har spesielle behov, ønsker vi å bistå deg best mulig.

Noen reisende har behov for assistanse på flyplassen.
Skien Lufthavn A/S vil gjøre sitt beste for å gi de reisende som har behov den assistansen de trenger.
Behovet for assistanse vil være varierende om det er barn som reiser alene, blinde, svaksynte,  bevegelseshemmede og annet.
Det er viktig at dersom du har behov for assistanse bestiller dette samtidig med din reise hos og at du forteller oss hva slags assistanse du har behov for.
Fra innsjekk til flyet

Skien Lufthavn har ansvaret for å assistere passasjerer med særskilte behov ved bevegelse mellom innsjekk og flyet.