Bedre parkeringsmuligheter

airport

I forbindelse med etablering av nytt flyplassgjerde, er parkeringsfeltet syd for terminalbygget avviklet. Det er nå åpnet for parkering på felt sydøst for terminalbygget, det vil si i enden av tilførselsveien forbi terminalen. Det nye parkeringsområdet ligger i tilknytning til kameraovervåket område, og er lettere å brøyte om vinteren. De eksisterende parkeringsfeltene foran terminalbygget omfattes ikke av endringen.
Parkering for passasjerer, kunder og besøkende til Skien Lufthavn, Geiteryggen er fortsatt gratis !