Gratis avis fra Varden til de reisende

desktop

Varden har inngått avtale med Skien Lufthavn AS om fordelling av gratis aviser til de reisende fra Skien Lufthavn, Geiteryggen.

Avtalen har virkning fra og med uke 42 og medfører at avisen Varden blir tilgjengelig i avgangshallen for alle reisende fra Skien Lufthavn. De reisende må gjerne ta med avisen ombord i flyet. Tilbudet om gratis avis kommer i tillegg til allerede eksisterende tilbud om gratis varm drikke i regi av Skien Lufthavn AS, Widerøe og Danish Air Transport. Skien Lufthavn AS er svært glad for initiativet fra Varden og håper at de reisende vil glede seg over det nye tilbudet.