Ny avtale om opplæring innen brann og redning

luggage

Skien Lufthavn AS har inngått avtale med Norward AS angående opplæring og øvelser innenfor brann og redningstjeneste.

Øvelsene vil gjennomføres på Norwards øvingsfelt på Rafnes og på luftforsvarets øvingsfelt på Rygge flystasjon.

Sammarbeidet representerer en forbedring med hensyn til øvingsfeltenes kapasitet.

Personellet vil få mulighet til å gjennomføre mer realistiske øvelser i et tilrettelagt miljø, der personellets sikkerhet og hensyn til ytre miljø står i fokus.

Øvelsene vil blant annet omfatte slukking av forskjellige typer brann i fly, røydykking, førstehjelp og skadestedsledelse.