Skien Lufthavn AS i Nasjonal Transportplan 2014 – 2023

travel

Skien Lufthavn AS gjennomførte møte med Samferdselsdepartementet den 11. januar 2010 angående arbeidet med Nasjonal Transportplan 2014 – 2023.

Skien Lufthavn AS gjennomførte møte med Samferdselsdepartementet den 11. januar 2010 angående arbeidet med Nasjonal Transportplan 2014 – 2023. I møtet la departementet vekt på å legge grunnlag for delaktighet fra de ikke-statlige lufthavnene i arbeidet med planprosessen for NTP 2014 – 2023, og bekreftet med dette at de ikke-statlige  lufthavnene, inkludert Skien Lufthavn AS, skal omtales særskilt i kommende Nasjonal Transportplan. Skien Lufthavn AS er svært godt fornøyd med utspillet fra departementet, og vurderer det som svært viktig at de ikke-statlige lufthavnene har en selvstendig rolle i forbindelse med arbeidet med NTP.

Vildanden inngår ny avtale med D.A.T