Nytt stasjonært tankanlegg

animal

Arbeidet med nytt stasjonært tankanlegg er fullført

Statoil har fullført arbeidet med etablering av stasjonært tankanlegg for Jet A-1 ved Skien Lufthavn, Geiteryggen. Anlegget er satt i drift og eksisterende tankbil er ikke lenger operativ. Anlegget består av tank med maksimal kapasitet 50 000 liter, utleveringsskap og kortautomat. Anlegget er plassert lengst øst på oppstilingsplassen øst for rullebanen. Alle operative og administrative rutiner med hensyn til fylling av drivstoff avtales mellom Statoil Norge ASA og kunden.