Oppgradering av innflygningslysanlegg

nepal

Innflygningslysanleggene i begge rullebaneretninger er nå utrustet med høyintensitet blinkende lamper. Lampene kommer i tillegg til de faste innflygningslysene, og blinker i rekkefølge. De nye lampene vil være et svært godt hjelpemiddel under innflygning til Geiteryggen i mørke eller redusert sikt.

Redningsøvelse