Oppgradering av innflygningslysanlegg

airplane

Skien Lufthavn AS har iverksatt en omfattende oppgradering av innflygningslysanlegget til rullebane 01.

Oppgraderingen omfatter utskifting av eksisterende materiell og etablering av nye blinkende  lys. Kombinasjonen av faste og blinkende lys utgjør et såkalt forsterket anlegg, og vil bedre forutsetningene for innflygning og landing i mørke og redusert sikt.