Oppgradering av rullebanekantlys

plane

Start på siste fase av rullebanekantlys oppgraderingen.

BIAS installasjon AS har startet på siste fase av oppgraderingen av rullebanekantlysene. Oppgraderingen har hittil omfattet graving av kabelgrøfter på begge sider av rullebanen i full lengde, etablering av trekkrør, kummer og transformatorer. Oppgraderingen vil ikke medføre endring i lysstyrke eller intensitet men vil sørge for bedre driftssikkerhet.