Passasjerer januar – mai 2010

airplane

Det har reist 18 726 passasjerer til / fra Skien Lufthavn med flyrutene innenlands i peioden januar – mai 2010. Dette er samme antall passasjerer som tilsvarende periode i fjor med rutene innenlands. Skien Lufthavn AS er fornøyd med at passasjertallet er uendret, tatt i betraktning de negative konsekvensene av restriksjonene grunnet vulkansk aske i luftrommet over Norge i april og mai. Kanselleringer i denne perioden medførte et bortfall av 1500 passasjerer.