Passasjertall januar 2012

handstand

Det reiste 4 687 passasjerer til / fra Skien Lufthavn, Geiteryggen i januar 2012.

Skien Lufthavn AS konstaterer at aktiviteten i regi av Danish Air Transport og Widerøe bidrar til fortsatt vekst ved Skien Lufthavn i forhold til tidligere år, og vi ser frem til fortsatt utvikling i samarbeid med flyoperatørene.