Passasjertall mai 2011

aircraft

Det reiste 5057 passasjerer fra/til Skien Lufthavn, Geiteryggen i mai 2011. Dette representerer en økning med 30,9% i forhold til mai 2010.