Planer for utvidelse av rutetilbudet ved Skien Lufthavn

asphalt

Skien Lufthavn AS arbeider med konkrete planer for utvidelse av rutetilbudet ved Skien Lufthavn, Geiteryggen.

Skien Lufthavn AS samarbeider med Vildanden AS og Danish Air Transport om en utvidelse av setekapasiteten mellom Skien og Stavanger. Prosessen innebærer også en bedre integrering av rutene fra / til Skien Lufthavn, Geiteryggen med det øvrige rutenettet til Danish Air Transport. Partene har allerede utført et betydelig arbeid med nødvendig utredninger og dialog, og tar sikte på å komme frem til en forpliktende enighet innen utgangen av februar 2010.

Skien Lufthavn AS og Vildanden AS har i fellesskap iverksatt en markedsundersøkelse, med sikte på å kartlegge markedets behov for flyrute mellom Skien Lufthavn og Trondheim Lufthavn. Undersøkelsen er adressert til eksisterende kunder, næringsvirksomheter og reisebyråer. Markedsundersøkelsen skal også bidra til å kartlegge markedets behov i forhold til flyrute fra Skien Lufthavn til en internasjonal destinasjon. Skien Lufthavn AS og Vildanden AS oppfordrer publikum som ikke har mottatt undersøkelsen til å rette henvendelser, kommentarer eller forslag til admin@skienlufthavn.no.