Pressemelding

globe-trotter

Samferdselsdepartementet har i brev datert den 30. 04. 2010

Samferdselsdepartementet har i brev datert den 30. 04. 2010 orientert om at Skien Lufthavn AS etter en helhetsvurdering vil kunne tildeles et engangs investeringstilskudd på 3,5 millioner kroner forutsatt at EFTA’s overvåkingsorgan (ESA) godkjenner vedtaket som statsstøtte forenlig med EØS-avtalens artikkel 61.

Tilskuddet skal ytes som andel av en total ramme på 13 millioner kroner for tilskudd til Skien Lufthavn AS og Notodden Lufthavn AS. Skien Lufthavn AS vil søke dialog med Samferdselsdepartementet angående grunnlaget for vurderingen og fordelingen av rammen mellom Skien Lufthavn AS og Notodden Lufthavn AS.

Sterk vekst i antall passasjerer i september