Skien Lufthavn AS arbeider med nye aktører

earth

Skien Lufthavn AS prioriterer arbeidet med prosesser som kan sikre ny ruteflygning. Danish Air Transport arbeider intenst for å bidra til et forslag til ruteflygning ved Skien Lufthavn, Geiteryggen.