Skien Lufthavn AS vertskap for ACI

compass

Skien Lufthavn AS vil være vertskap for kurset «Airside safety and airport operations» i regi av Airports Council International (ACI) i  uke 40.

ACI har 580 medlemsbedrifter som driver 1650 flyplasser i 179 forskjellige land. ACI er den fremste bransjeorganisasjonen for flyplassoperatører og samarbeider blant annet tett med luftfartsorganisasjonen ICAO angående utdanning. Skien Lufthavn AS vil delta med tre ansatte på kurset, som er del av et program bestående av tre kurs med spesielt fokus på flysikkerhet i flyplassoperasjoner. Det er påmeldt deltagere fra Norge, Malta, Italia, Litauen og Kroatia til kurset i Skien. Skien Lufthavn AS er svært glad for anmodningen fra ACI om å være vertskap for kurset og ser frem til å vise frem Skien Lufthavn og Telemark til våre gjester.