Skien Lufthavn AS – ledig midlertidig stilling

map

Skien Lufthavn AS søker etter tre personer for midlertidig engasjement i stillinger som lufthavnbetjent og vaktsjef i vår kombinerte bakketjeneste.

Ansatte ved Skien Lufthavn AS jobber i en åpen og vel fungerende organisasjon der trivsel og tilrettelegging er en viktig faktor i det daglige. Gode muligheter for faglige utfordringer, variasjon og utvikling, men samtidig krav til omstillingsevne og initiativ. Skien Lufthavn AS er heleid av Skien kommune og driver av Skien Lufthavn – Geiteryggen. Herfra opererer Widerøe og Danish Air Transport med 40 ukentlige avganger til/fra Bergen og Stavanger. Antall reisende passasjerer med rutefly er omtrent 50.000 per år.

 

Virksomheten omfatter kombinert bakketjeneste, lufttrafikktjeneste og flynavigasjonstjeneste. Personellet i kombinert bakketjeneste løser oppgaver med drift og vedlikehold av anlegg, brann og redningstjeneste samt assistanse til fly.

Kandidater med erfaring fra kombinert bakketjeneste på flyplass vil bli foretrukket. Mulighet for senere fast ansettelse.

 

Vennligst se fullstendig utlysning under menyvalget «STILLING LEDIG»