Søknad om tilskudd til investeringsformål fra staten

luggage

Skien Lufthavn AS har rettet søknad til Samferdselsdepartementet om NOK 7,9 millioner som tilskudd til investeringsformål.

Skien Lufthavn AS har rettet søknad til Samferdselsdepartementet om NOK 7,9 millioner som tilskudd til investeringsformål. Søknaden er sendt etter invitasjon fra departementet, og angår midler som allerede er bevilget av stortinget i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan 2010 – 2018. Det er søkt om midler til fortsatt utbedring av sikkerhetsområder, oppgradering av innflygningslysanlegg og nytt navigasjonsanlegg for innflygning.
Det er gjennomført betydelige arbeider med vedlikehold og oppgradering av rullebanen og tekniske anlegg i løpet av de siste to årene, og dette har gitt konkrete resultater, blant annet ved en vesentlig forbedring av regulariteten ved ruteflygning. Skien Lufthavn AS ser svært positivt på stortingets bevilgning gjennom Nasjonal Transportplan, og ser frem til å kunne fortsette det videre arbeidet med oppgradering av flyplassen og tekniske anlegg ved hjelp av midler fra staten.