Sterk vekst i antall passasjerer i september

airport

Det reiste 5 466 passasjerer til / fra Skien Lufthavn, Geiteryggen i september 2010. I samme måned i 2009 reiste det 4 332 passasjerer til / fra Skien Lufthavn. Økningen i antall passasjerer har inntruffet etter at Vildanden AS tok i bruk større fly og etablerte ny flyrute mellom Skien Lufthavn og Trondheim Lufthavn den 06. september i år.
Antall avganger i Vildandens ruteprogram er økt med 25 % etter utvidelsene fra 06. september 2010. Flyruter videre fra Vildanden’s destinasjoner Stavanger, Bergen og Trondheim med andre flyselskap gir nå Vildanden’s reisende fra Skien mange muligheter for å nå destinasjoner i nord-Norge og utlandet.
Skien Lufthavn AS er svært fornøyd med passasjerenes gode respons på den økte satsingen i regi av Vildanden AS og flyoperatøren Helitrans AS.