Skien Lufthavn AS har for tiden 3 ledige stillinger :

2 Stillinger som lufthavnbetjent kombinert med bakketjeneste, midlertidig engasjement.

1 Stilling som vaktsjef / lufthavnbetjent, midlertidig engasjement.

Stillingsannonsen i sin helhet kan lastes ned her…