Tilskudd til investeringsformål 2010

hot-air-balloons

Skien Lufthavn AS har mottatt brev fra Samferdselsdepartementet.

I brevet inviterer departementet Skien og Notodden lufthavner til å søke om tilskudd til investeringsformål i 2010. Det er satt av tilsammen 12 milioner kroner til slike formål i Nasjonal transportplan 2010 – 2019.