Tilskudd til investeringer fra staten

polynesia

Skien Lufthavn AS har mottatt NOK 3,5 millioner fra Samferdselsdepartementet som engangstilskudd til investeringer.

Pengene er øremerket nytt navigasjonanlegg for innflygningsformål, prosjektering av det nye anlegget er allerede startet og målet er at anlegget kan settes i drift i løpet av sommeren 2011.

Vildanden styrker kapasiteten