Vildanden styrker kapasiteten

jordan-heath

Vildanden AS har inngått avtale med Helitrans AS som sikrer utvidet adgang til fly med 48 passasjerseter. Dette vil innebære at setekapasiteten til Stavanger bedres, når også denne destinasjonen kan betjenes med større fly i løpet av august 2010. I tillegg vil en etablering av flyrute til Trondheim være langt mer realistisk. Skien Lufthavn AS er svært fornøyd med denne utviklingen.

Widerøe planlegger å starte opp på Geiteryggen