Vildanden AS: Økonomisk forpliktelse overfor Skien Lufthavn AS

water

Vildanden AS kom til enighet med Skien Lufthavn AS den 23. desember 2009 angående selskapets økonomiske forpliktelser overfor lufthavnen.

Vildanden AS kom til enighet med Skien Lufthavn AS den 23. desember 2009 angående selskapets økonomiske forpliktelser overfor lufthavnen. På det tidspunktet skyldte Vildanden AS NOK 1,5 millioner til Skien Lufthavn AS, i tillegg til annen langsiktig gjeld. Vildanden AS har siden 23. desember oppfylt alle forpliktelser i henhold til skriftlig betalingsavtale punktlig, og gjelden til Skien Lufthavn AS er redusert til NOK 450 000 per 01. februar 2010. Økte inntekter og tilførsel av aksjekapital har styrket Vildanden’s situasjon etter nyttår, og satt selskapet i stand til å oppfylle alle forpliktelser overfor lufthavnen. Skien Lufthavn AS er svært tilfreds med hvordan Vildanden AS har håndtert situasjonen, og understreker at det resterende mellomværende representerer et «normalnivå» tatt i betraktning aktivitetsnivå og ordinære betalingsvilkår.