Vildanden inngår ny avtale med D.A.T

passport

Med virkning fra 3. januar 2010 har Vildanden inngått avtale med Danish Air Transport (DAT).


Med virkning fra 3. januar 2010 har Vildanden inngått avtale med Danish Air Transport (DAT) om videreføring av operatør avtale for flygingene mellom Skien og Bergen. Avtalen er forlenget med ett år, basert på de gode resultater som er oppnådd siden samarbeidet startet 1. september 2009. Rutestrekningen Skien – Bergen opereres med et 48 seters ATR 42 fly, med en ukentlig frekvens på 40 flyginger. Operatøravtalen har åpnet for øket total setekapasitet på rutestrekningen, noe som muliggjør flere tilgjenglige passasjerseter på de populære morgen og ettermiddagsrutene til og fra Bergen