Vildanden konkurs

luggage

Vildanden AS har i dag 14.01.11 begjært oppbud. Dette innebærer at våre flyvninger innstilles, med virkning fom. 16.01.11