Widerøe’s etablering 28. mars

Skien Lufthavn AS konstaterer med tilfredshet at alle forberedelser til etablering av Widerøe’s flyrute Skien – Bergen mandag den 28. mars går i henhold til avtalte planer mellom Skien Lufthavn AS og Widerøe.

Widerøe’s etablering på strekningen Skien – Bergen er like omfattende som eksisterende aktivitet på samme strekning i regi av Danish Air Transport. Fra mandag 28. mars kan publikum velge mellom totalt 34 ukentlige avganger hver vei mellom Skien og Bergen. Skien Lufthavn AS er glad for etableringen i regi av Widerøe, som har vært en del av SAS-konsernet siden 2002. Etableringen bekrefter Skien kommunes suksess med opprustningen av Skien Lufthavn, Geiteryggen til en attraktiv flyplass for regional rutetrafikk med komersiell lønnsomhet. Konkurransen mellom Widerøe og Danish Air Transport sørger for ny tilgjengelig setekapasitet ved avgangstider der kapasiteten per i dag er fullt utnyttet, og gir de reisende flere alternative avgangstidspunkter hver dag.

Skien Lufthavn AS gleder seg til å ønske nye passasjerer velkommen til reise til og fra Skien Lufthavn, Geiteryggen !